page_head_Bg

Tuotteet

Hei, tule tutustumaan tuotteisiimme!

Northeast Leisure Plaza

Tämän projektin teräsrakenteen tilakehyksessä Teräspilareiden ja pilarien välisten tukien palonkestävyysrajan tulisi olla 2,5 tuntia ja paksuja paloa hidastavia pinnoitteita tulee käyttää.Teräspalkkien ja lattiatukien palonkestävyysrajan tulee olla 1,5 tuntia ja tulee käyttää ohuita palonestopinnoitteita.Katon kantavien osien, kattotukien ja tukitankojen palonkestävyys on 1,0 tuntia ohuilla paloa hidastavilla pinnoitteilla.Palonsuojapinnoitteen ja välimaalin yhteensopivuustesti on suoritettava, ja valitun palosuojapinnoitteen tulee täyttää paikallisten paloturvallisuusmääräysten asiaankuuluvat vaatimukset.(Palonsuojamaali levitetään välimaalin päälle, eikä pintamaalia tarvitse maalata, jos on palosuojamaali).

 


Tuotetiedot

Tuotetunnisteet

Northeast Leisure Plaza

Yhdeksänpuolinen erikoismuotoiltu teräsrakenne tilarunko / raaka-aine Q235B hitsattu putki / kokonaiskorkeus 33 metriä / kokonaisjänneväli 76,55 metriä / kokonaispituus 436,55 metriä.

 

 

Teräksisten tilan runkorakenteiden paloturvallisuusvaatimukset:
1. Tämän projektin palonkestävyysluokitus on luokka II;rakennuksen kunkin kantavan osan paloluokituksen on oltava kansallisen arkkitehtuurin suunnittelun palosuojausstandardin GB 50016-2014 (2018 painos) asiaa koskevien määräysten mukainen.
2. Tämän projektin terästilarunkorakenteissa.Teräspilareiden ja pylväiden välisten tukien palonkestävyysrajan tulee olla 2,5 tuntia ja tulee käyttää paksuja paloa hidastavia pinnoitteita.Teräspalkkien ja lattiatukien palonkestävyysrajan tulee olla 1,5 tuntia ja tulee käyttää ohuita palonestopinnoitteita.Katon kantavien osien, kattotukien ja tukitankojen palonkestävyys on 1,0 tuntia ohuilla paloa hidastavilla pinnoitteilla.Palonsuojapinnoitteen ja välimaalin yhteensopivuustesti on suoritettava, ja valitun palosuojapinnoitteen tulee täyttää paikallisten paloturvallisuusmääräysten asiaankuuluvat vaatimukset.(Palonsuojamaali levitetään välimaalin päälle, eikä pintamaalia tarvitse maalata, jos on palosuojamaali).
3. Paloa hidastavien pinnoitteiden on oltava tuotteita, jotka ovat läpäisseet kansallisen testausviraston testin ja jotka palokunta on hyväksynyt, ja ne on yhdistettävä pohjamaalin kanssa.Valittujen paloa hidastavien pinnoitteiden suorituskyvyn, pinnoitteen paksuuden ja laatuvaatimusten tulee olla voimassa olevan kansallisen "Teräsrakenteiden tulenkestävät pinnoitteet" (GB14907-2018) ja nykyisen kansallisen "Teräsrakenteiden paloturvallisten pinnoitteiden levitysteknologian" (CECS24) vaatimukset. -2020).
4. Terästilan runkorakenteiden asennuksen jälkeen tulee ensin poistaa hitsauskuona ja ruostevaurioituneet työmaan osat ja puhdistaa pinta ruosteesta.Maalauksen päätyttyä maalikalvon paksuus testataan lopuksi ja palonkestävä pintamaali voidaan maalata vasta vaatimusten täyttyessä.
5. Paloa hidastavan pinnoitteen pohjakerroksessa ei saa olla likaa, kuten öljyä, pölyä ja mutahiekkaa;paloa hidastavaa pinnoitetta ei saa levittää väärin tai jättää väliin, ja pinnoite on suljettava ilman delaminaatiota, onttoa, ilmeistä painaumaa, irtonaista jauhetta, sementtiä ja muita ulkonäkövirheitä. Mastoidi on poistettava.
6. Komponenttien palonkestävyystarkastuksessa ja palosuunnittelussa käytetään palonkestävyysrajamenetelmää ja testillä saatu aika vaaditaan tm ≥ tdtm: Palossa olevien teräsrakenteen osien todellinen palonkestävyysraja td: Teräsrakenneosien suunnittelun palonkestävyysraja, katso yllä olevat aikavaatimukset.Komponenttien todellinen palonkestävyysraja voi olla voimassa olevien kansallisten standardien "Rakennusosien palonkestävyystestimenetelmät - Osa 1: Yleiset vaatimukset" GB/T 9978.1-2008, "Rakennusosien palonkestävyystestimenetelmät - Osa 5" mukainen. : Erityisvaatimukset kantaville vaakasuuntaisille väliseinäkomponenteille" GB/T 9978.1-2008 T 9978.5-2008, "Rakennusosien palonkestävyyden testausmenetelmät - Osa 6: Palkkien erityisvaatimukset" GB/T 9978.6-2008, "Testausmenetelmät" rakennusosien palonkestävyys - Osa 7: Pilareiden erityisvaatimukset" GB/T9978.7-2008 Selvä.

 

 

 

Northeast Leisure Plaza
Northeast Leisure Plaza
Northeast Leisure Plaza

  • Edellinen:
  • Seuraava: